mudr.kostelkova@email.cz
mddr.faskova@email.cz

Parodontologie

Parodontopatie je obecný tremín pro onemocnění dásní a tvoří širokou skupinu postižení tkání závěsného aparátu zubu. Obecně je lze rozdělit je na:

A/ zánětlivé    a    B/ nezánětlivé

Mezi nezánětlivá onemocnění dásní se řadí veškeré plakem nezpůsobené změny parodontu. Tzn. poškození parodontu chemickými či mechanickými prostředky, hypertrofie parodontu způsobená hormonálními změnami nebo léky, nekrotické změny vzniklé při celkových onemocněních či úžívání léků a řada dalších. Do skupiny nezánětlivých parodontopatií, se řadí také tzv. atrofické změny parodontu - obnažené krčky zubů.

K zánětlivým parodontopatiím patří gingivitida postihující více než 80% populace a parodontitida, kterou trpí přes 30% lidí starších 35 let. Pro jejich široké rozšíření v populaci a závažnost z pohledu praktického zubního lékaře i nemocného jim je věnována na našich stránkách hlavní pozornost. 
Léčba těchto onemocnění je časově a ekonomicky náročná, závislá také na typu postižení, spolupráci pacienta a jeho ekonomických možnostech.

PTT - nová metoda - fototermální terapie s pomocí laseru FOX
EmunDo® a FOX Q810plus -
Barvivo EmunDo® je stimulováno ozářením laserem FOX a účinně zabíjí všechny gram-pozitivní a gram-negativní bakterie. Během aktivace dochází pouze k tepelnému procesu. Vzhledem k nízkému výkonu nedochází k žádnému poškození tepelnou tkání nebo foto-tepelné erozi spalováním nebo odpařováním.  Ozařování probíhá s extrémně nízkým výkonem.                 Antibakteriální účinek - Bez ohledu na již existující rezistence vůči antibiotikům jsou touto terapií Laserem zničeny všechny gram pozitivní / negativní, zejména komplex AA, stejně jako gram proměnné a gramové typy. Kvůli účinku zabíjení bakterií nejsou nutná žádná antibiotika, což zabraňuje problémům s již existujícími rezistencemi nebo novými formami rezistence.                                                                                                          Jemná terapie - Vzhledem k tomu, že PTT ničí biofilm a bakterie v hlubokých kapsách, ztrácí pacient méně kořenové substance než při úplném a opakovaném mechanickém čištění, což vede k nižší hypersenzitivitě.                                                                  Selektivní terapie - EmunDo® pracuje selektivně a lokálně, protože se ošetřuje pouze k poškozených oblastech. Zabarvení biofilmu Emundoí ukazuje, kde je nezbytné další ozáření.                                                                                                                        Diodový laser FOX -  FOX je vysoce kvalitní laser s rezervní kapacitou 8 W, který může být použit ve velmi různých dentálních terapiích. Vlnová délka FOX Q810 plus (810 nm) je určena pro další aplikace v chirurgii, endodoncii, bělení, LLLT a konvenční laserové perioterapii. Využijte možnosti ošetření a neváhejte nás kontaktovat.