mudr.kostelkova@email.cz
mddr.faskova@email.cz

V případě akutních bolestivých stavů mimo ordinační hodiny - zubní pohotovost 

PRAHA 1

 zubní pohotovost  centrální
 adresa  Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1
 kontakt  222 924 268
 ordinační hodiny  pondělí - čtvrtek: 19.00 - 6.00
 pátek: 16.00 - 6.00
 sobota, neděle, svátek: nepřetržitě

PRAHA 2

 zubní pohotovost  centrální
 adresa  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, vchod AB, stomatologická klinika VFN a 1. LF UK, 
 U nemocnice 2, Praha
 kontakt  224 962 723, 224 962 725, 224 963 138
 ordinační hodin Stomatochirurgická ústavní pohotovostní služba pro pacienty s akutními chirurgickými chorobami úst  a obličeje a lékařským doporučením. V případech, které nesnesou odkladu (krvácení, úraz, komplikace  operačních výkonů apod.) ošetření pacientů i bez doporučení.
pondělí - pátek: 17.00 – 7.00
sobota, neděle, svátek: 7.00 - 7.00

PRAHA 4

 zubní pohotovost  centrální
 adresa Fakultní Thomayerova  nemocnice s poliklinikou,   Vídeňská 800, Praha 4, pavilon B1 (vpravo od hlavní brány)
 kontakt  261 083 546
 ordinační hodiny  pondělí - pátek: 17.30 - 22.30
 sobota, neděle, svátek: 7.30 - 22.30

PRAHA 5 - pouze dětská zubní pohotovost

 zubní pohotovost  centrální
 adresa  Fakultní nemocnice v Motole
 V Úvalu 84, Praha 5
 kontakt  224 433 659, 224 433 652, 224 433 653
 ordinační hodiny  pondělí–pátek: 19.00–07.00
 sobota, neděle, svátek: nepřetržitě

PRAHA 10 - pouze dětská zubní pohotovost

 zubní pohotovost  centrální
 adresa  Dům zubní péče o dítě a rodinu
 Nad Olšinami 4, Praha 10
 kontakt (webové stránky, telefon)  733 151 515
 ordinační hodiny  pondělí–pátek: 17.00–21.00
 sobota, svátek: 08.00–14.00
 neděle: 14.00–20.00