Naše stomatologické pracoviště nabízí ucelený soubor služeb v oblasti zubního lékařství. Využíváme moderní a inovativní technologie.

Ať už máte jakýkoliv problém se svým chrupem, nebo se chcete zaměřit pouze na prevenci, neváhejte a navštivte naše stomatologické centrum. 

Dodržujeme určitá pravidla:

  1. Vyšetření a RTG  předchází léčbě.
  2. Před zahájením ošetření je vždy stanoven léčebný a cenový plán celého ošetření. 
  3. Klient je před každým zákrokem informován o svém stavu a podílí se na volbě nejvhodnější léčby.
  4. Pro každý terapeutický zákrok dodržujeme doporučené postupy dle mezinárodně uznávaných standardů. 
  5. Vzhledem k tomu, že chceme docílit maximální kvality ošetření, je pro klienta vyhrazen termín s přihlédnutím na daný plánovaný úkon.
  6. Den předem připomeneme termín sms zprávou.
  7. Vyžadujeme odpovědný přístup klientů, jako jsou pravidelné preventivní kontroly jednou za 6 měsíců i v případě, že nejsou žádné obtíže.
  8. Při nedodržení preventivních kontrol nelze nárokovat jakoukoliv formu záruky.
  9. Pokud se klient na daný termín nemůže dostavit, je povinen se telefonicky/ emailem/ sms  omluvit a to 24h předem.
  10. V případě, že by se klient bez omluvy opakovaně nedostavil na smluvený termín, bude vyřazen z evidence.