Hartigova ( dříve Koněvova) 205/2427 Praha 3Po zaplnění kořenového kanálku

Ošetřený zub a okolní tkáně mohou být omezenou dobu citlivé zejména na skus a dotek jako následek proběhlého ošetření. Tato doba je velmi individuální a může se protáhnout až na několik týdnů. Citlivost je možné omezit aplikací tzv. suchého tepla přes kůži na postiženou oblast (např. solux nebo žárovka). Pokud je to nutné, lze užívat běžná volně dostupná analgetika.

Endodonticky ošetřený zub je ve většině případů nutné opatřit laboratorně zhotovenou protetickou prací (onlay, korunka apod.). Dokud není ošetření zubu tímto způsobem definitivně ukončeno, vyhýbejte se plnému zatěžování zubu. Zvláště nebezpečná jsou tvrdá sousta (např. oříšky), jejichž kousání může vést až k rozlomení a ztrátě oslabeného zubu.

Je-li zub opatřen provizorní výplní, je nutné dokončit ošetření do jednoho měsíce, aby se zabránilo opětovné infekci kořenových kanálků.

Ve výjimečných případech se po endodontickém ošetření mohou objevit intenzivní bolesti nebo otok. Přestaňte aplikovat teplo (pokud bylo aplikováno) a kontaktujte svého lékaře.