Záchovná stomatologie

Patří mezi základní obory zubního lékařství. Jejím cílem je zachovat chrup pacienta zdravý a pokud již došlo k onemocnění jednotlivých zubů, pak nahradit poškozené nebo ztracené části zubů tak, aby výsledek ošetření funkčně i esteticky co nejvíce připomínal původní zdravý chrup. Do této oblasti patří zejména ošetření zubního kazu a v případě postižení kořenových kanálků zubů i jejich léčba . Předpokladem kvalitního ošetření v této oblasti jsou, vedle pečlivého a časové náročného ošetření stomatologem, použití kvalitních materiálů.

Amalgám

Amalgám je jeden z nejdéle používaných zubních materiálů a i když se stále objevují pokusy o jeho znehodnocení, nepodařilo se dosud potvrdit, že by měl škodlivé účinky na lidský organismus. ADA (American Dental Association) pravidelně vydává vědecká stanoviska, která opakovaně potvrzují bezpečnost amalgámu. Amalgámová výplň je indikována pokud kavita zasahuje subgingiválně a pokud tento typ výplně nenaruší estetický vzhled chrupu. Dále je indikován na dostavbu hrbolků zubů v laterálním úseku. Kontraindikována je amalgámová výplň ve frontální oblasti chrupu, pokud je v sousedství jiný kov (mohlo by dojít k elektrogalvanické korozi), po endodontickém ošetření zubu. V našem centru používáme zn. Permite - kvalitní směsný non gamma 2 amalgám v kapslích s vysokým obsahem stříbra.

Kompozitní - bílá výplň

Pokud se jedná o ošetření ve viditelné oblasti chrupu nebo pokud si pacient přeje estetické ošetření i v zadních úsecích chrupu, používáme tzv."bílé výplně", které jsou zhotoveny z kompozitních materiálů. Tyto kompozitní materiály procházejí neustálým vývojem a vylepšováním a esteticky již téměř dosáhly dokonalosti. Lze jimi napodobit nejen barevný odstín zuboviny a skloviny, ale i různé pigmenty a skvrny na zubech. Pro laika, ale nejednou i pro profesionála je pak téměř nemožné poznat, zda je zub opatřen výplní, či nikoli. V našem centru používáme systém Enamel Plus HFO, mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozit, jež je právem nazýván kompozitem třetího tisíciletí. Enamel Plus HFO prošel od svého vzniku v roce 1995 velkým vývojem. Intenzivní spolupráce probíhá zejména s doktorem Lorenzem Vaninim z Milána.

Skloionomerní cementy

Další skupinu tzv. bílých výplní tvoří výplně zhotovené ze skloionomerních cementů. Skloionomerní cement má mnoho podobných vlastností jako přírodní tvrdá zubní tkáň, ve srovnání se sklovinou a zubovinou je GIC obecně méně pevný. Pro účely stomatologie má význam pro svoji malou rozpustnost, dobrou pevnost, dále velmi dobře přilnává k dentinu, sklovině i některým kovům, a to díky iontové výměně. Má protikazivé účinky, neboť obsahuje fluoridové anionty, cement má možnost opětovného nasycení těchto iontů. Obecně lze říci, že má vyhovující netoxické vlastnosti. Limituje jej, jako u ostatních dentálních cementů, nedostatek pevnosti a špatné mechanické vlastnosti. Proto nesmí být vystaven přílišnému žvýkacímu (mastifikačnímu) tlaku, pokud není dobře zpevněn a podepřen okolními zubními strukturami. Jeho tepelná roztažnost je blízká dentinu. Současné GIC se podstatně liší od původních, proto už jim tyto negativní vlastnosti ne tak úplně přísluší.

Laboratorně zhotovená výplň

V některých případech, zejména u rozsáhlých kazů, je výhodné zhotovit výplň, tzv. inlay nebo onlay na modelu v laboratoři. Takto zhotovená výplň je posléze cementována v ústech do defektu zubu. Tyto výplně jsou mechanicky odolné, eliminují problém kontrakce kompozitních výplní a jsou esteticky dokonalé. Nevýhodou je složitější postup a vyšší cena. Dnes se tyto výplně zhotovují v laboratoři z kompozitních nebo keramických materiálů. Představují ideální možnost pro pacienty,kteří mají rozsáhlejší defekt na zubu a přesto se chtějí vyhnout zhotovení umělé zubní korunky.Tyto výplně lze využít i jako pilířové konstrukce pro zhotovení pevných zubních náhrad.