Hartigova ( dříve Koněvova) 205/2427 Praha 3Záchovná stomatologie

Patří mezi základní obory zubního lékařství. Jejím cílem je zachovat chrup pacienta zdravý a pokud již došlo k onemocnění jednotlivých zubů, pak nahradit poškozené nebo ztracené části zubů tak, aby výsledek ošetření funkčně i esteticky co nejvíce připomínal původní zdravý chrup. Do této oblasti patří zejména ošetření zubního kazu a v případě postižení kořenových kanálků zubů i jejich léčba . Předpokladem kvalitního ošetření v této oblasti jsou, vedle pečlivého a časové náročného ošetření stomatologem, použití kvalitních materiálů.

Dětská stomatologie - dětským pacientům je potřeba věnovat speciální péči. Jakékoliv zásahy v dutině ústní jsou pro dítě o to více stresující, pokud jsou akutní a bolestivé. Proto je nezbytné věnovat maximální úsilí prevenci zubního kazu u dětí.

Je pro nás velice důležité, aby se v naší ordinaci dítě cítilo v bezpečí a bylo v dobré pohodě a abychom tak předcházeli vytvoření negativních emocí spojených s návštěvou zubního lékaře.

Zdravé zuby dospělého člověka úzce souvisí s vlídným přístupem personálu k dětským pacientům, pečlivým vyšetřováním, instruktáží správného čištění dětského chrupu.