Hartigova ( dříve Koněvova) 205/2427 Praha 3Endodoncie pomocí Laser 200μm vlákna                                                                        -  Úplné odstranění bakterií uvnitř kořenového kanálku
- Odstranění smear vrstvy
- Vysoušení z kanálů - lepší přizpůsobení plnění
- Dezinfekce nepřístupných tubulů
- Další biostimulace periapikálního prostředí
- Penetrační hloubka diodového laseru> 1 mm je mnohem vyšší než chemické dezinfekční prostředky                                              

 

Endodoncie

Endodonticé ošetření je soubor postupů a technik, které mají jednak za úkol zachovat zdravou a vitální pilpu, a v případě, že již došlo k ireverzibilnímu poškození pulpy, slouží k zachování nevitálního zubu jako funkční jednotky dutiny ústní.

Endodontické ošetření zahrnuje:

1) odstranění zubní dřeně z dřeňové dutiny zubu
2) zprůchodnění, rozšíření a opracování vnitřních stěn kořenových kanálků do vzdálenosti zhruba 1-1,5mm od hrotu kořene (dle rtg) a jejich desinfekci (opracování stěn speciálními nástroji má význam jednak pro následné zaplnění kanálku, ale také jsou při něm odstraněny všechny bakteriemi infikované kazivé hmoty ze stěn dřeňové dutiny a kanálků) 
3) hermetické vyplnění takto opracovaných kořenových kanálků kořenovou výplní. Kvalitně zhotovená kořenová výplň pak zamezí dalšímu pronikání infekčních bakterií kořenovým kanálkem.

Bezpodmínečně musí být zaplněny všechny kanálky, které zub má a to opět do zmíněné vzdálenosti 1-1,5 mm od rentgenologicky určeného kořenového hrotu. Kanálek, který není dokonale ošetřen a zaplněn (je tzv. nedoplněn) může nakonec způsobit další zdravotní komplikace a ztrátu zubu. Je zapotřebí počítat s tím, že délka vlastního ošetření a počet návštěv mnohdy nelze předem přesně odhadnout. To je závislé na typu zubu, počtu a složitosti kořenových kanálků a výchozím stavu zubu před ošetřením. Nejjednodušší endodontické ošetření 1 kořenového zubu s 1 kanálkem trvá přibližně 40-90 minut. Složitější ošetření zubu s více kořenovými kanálky může trvat několik hodin.

Úspěšnost a finanční náklady na endodontické ošetření

Dalším faktem, který je nutno si uvědomit je, že endodontické ošetření nemusí být vždy úspěšné. V medicíně neexistuje léčba se 100% úspěšností. Při dodržení všech technologických postupů, použití vysoce kvalitních nástrojů a materiálů k opracování i k plnění kořenového kanálku je úspěšnost ošetření vysoká a může dosahovat 90%. Kvalitně endodonticky ošetřený zub zůstává v ústech pacienta s perspektivou fungování desítek let nebo dokonce po celý život. Perspektiva endodonticky ošetřeného zubu je však dána také správným postendodontickým ošetřením: do endodonticky ošetřených zubů by neměl být aplikován při tuhnutí se rozpínající amalgám, zub by měl být vyztužen a v ideálním případě opatřen korunkou.
Komplikujícími faktory, snižujícími procento úspěšnosti, bývá nejčastěji výrazné zanedbání stavu postiženého zubu pacientem (pokročilost stavu), komplikovanost anatomie systému kořenových kanálků, nesprávně provedené předchozí ošetření či následné postendodontické ošetření. V těchto případech výrazně vzrůstá obtížnost endodontického ošetření a snižuje se perspektiva endodonticky ošetřeného zubu.