Hartigova ( dříve Koněvova) 205/2427 Praha 3Protetická stomatologie

Protetická stomatologie se zabývá náhradou ztracených zubních tkání nebo celých zubů pomocí laboratorně zhotovených prací, které jsou buď fixní (korunky, můstky) nebo snímatelné (částečné či celkové protézy).V popředí zájmu dnes stojí protetika fixní, zejména pak protetika na zubní implantáty, celokeramické korunky a keramické fazety.

  • Celoplášťová korunka může být zhotovena z pryskyřice či fotokompozitního materiálu a u vyšších nároků na pevnost může být odlitá z kovu, kterým je buď speciální slitina zlata nebo tzv. „náhradního“ kovu (většinou chromkobaltová slitina). Plastové a pryskyřičné korunky nejsou příliš pevné a také esteticky již neodpovídají nárokům většiny pacientů. Kovové už vůbec nevynikají velkou estetikou a bývaly považovány za „standardní korunku“ jen v místech, kam není vidět, tzn. v postranních úsecích chrupu (stoličky).
  • Fasetovaná korunka je kovová korunka zcela nebo zčásti potažená vrstvou materiálu více či méně se blížící barvě vlastních zubů (pryskyřice, fotokompozitní materiály, keramika)
  • Celokeramická korunka neobsahuje pod vrstvou keramiky žádný kov, zajišťuje nejvyšší estetický efekt a může být zhotovena různými způsoby (nanesením klasické keramické hmoty na zirkoniovou kapnu, lisováním nebo frézováním z keramického bloku)
  • Čepová korunka (dříve zhotovovaná, nyní již historie) dnes korunka klasická na čepu neboli kořenové nástavbě v případech, kdy chybí velká či celá část zubu nad dásní a do kořene se proto musí upevnit čep. Čep neboli kořenovou nástavbu bylo možné nechat po otisku odlít v zubní laboratoři z kovu, dnes se vyrábějí odolné a estetické čepy ze skelných vláken.
  • Částečné korunky a polokorunky kryjí jen část zubu.
  • Teleskopickou korunku – považujeme za spojovací článek mezi fixní a snímatelnou náhradou.
  • Zvláštní postavení zaujímají estetické fazety, které slouží ke korekci vzhledu předních, viditelných ploch předních zubů. Zhotovují se z fotokompozitního plastu nebo častěji z keramiky v zubní laboratoři nebo CAD/CAM technologií přímo v ordinaci (Cerec).